مریم اشرفی
عکاس مستند اجتماعی
شیلان برهانی
عکاس و گرافیست
زهدیه حسامی
عکاس
گلاله یونسی
عکاس و گرافیست
شیما بداخشان
عکاس، گرافیست و طراح سایت
ژینا مدرس گرجی
عکاس و روزنامه نگار
سوچ95