زهدیه حسامی
عکاس و فعال حوزه سینما
هانا نوری
عکاس
سودا دوغان
فیلمساز مستند
گوهر دشتی
عکاس
ژینا مدرس گرجی
عکاس و روزنامه نگار
شیلان برهانی
عکاس
گلاله یونسی
عکاس و تصویرساز
سوچ96